O nas

PODJETJE NA DEŽELI D.O.O.

Podjetje na Deželi je mlado podjetje. Ustanovljeno je bilo z željo po zagotavljanju in izpoljševanju turističnih kapacitet pod Gorjanci. Podjetje je partnersko zasnovano z dvema lastnikoma, ki ga vodi in upravlja Rok Grobelšek, diplomirani ekonomist. Podjetje se sedaj ukvarja s proizvodnjo večnamenskih kurišč, zastopanjem in prodajo na trgu Evropske unije.

Svoj uspeh gradimo na poznavanju trga, poslušanja njegovih potreb, iskanja novih pristopov in učenju ob naših kupcih, partnerjih in širše. Želimo delovati v podjetniškem duhu 21 stoletja in učinkoviti izrabi notranjih in zunanjih virov.

Kupcem in uporabnikom naših izdelkov želimo biti dober partner, prepoznaven po učinkovitih rešitvah in odgovorih na njihove potrebe, ki so hkrati tudi odgovori na naše potrebe. 

Nenehno si prizadevamo delovati skladno s poslanstvom, vizijo in strategijo, v smeri izboljševanja na vseh področjih.

Ljudski pregovor;  “Nemogoče naredimo takoj, na čudeže je potrebno malo počakati”

 

ZGODBA SLOVENIJE

Slovenci smo prizadevni v stvareh, ki jih radi počnemo. Vanje usmerjamo vso svojo energijo in ustvarjamo presežke, ki jih nekdo, ki svoje delo opravlja rutinsko in brez elana, nikoli ne bo dosegel. Smo aktivni, vedno v gibanju, vedno usmerjeni k stvarem, ki so nam drage. Aktivnost se pogosto izkazuje kot delavnost in storilna naravnanost – čim hitreje bi se radi vrnili k sebi ljubim opravilom oziroma dosegli želeni cilj. Slovenci ne skrivamo svoje želje po uveljavitvi in smo za svoje delo radi pohvaljeni. Vendar pa v želji po pohvali ne bomo pozabili svojih nazorov. Poleg družine in zdravja namreč kot eno izmed naših glavnih vrednot navajamo odgovornost. Odgovornost se kaže v našem odnosu do sebe, soljudi in okolja. Navezani smo na lokalno okolje, čeprav smo veliki individualisti. Veliko potujemo, a se ne selimo. Smo kot ogenj, ki je v plamenu vroč, kakor hitro pa se od njega malo oddaljimo, je že mrzlo. Slovenci čutimo gorečnost do vsega, kar imamo radi. In v tem, kar imamo radi, kar čutimo, smo najboljši. Slovenija je drugačna in to čutiš. Slovenija vedno znova presuni s spreminjanjem pokrajine, ki se v dobri uri iz mediteranske modre spremeni v visoke Alpe ter nato spusti v nižine Panonije. Bližina razlik, ki jo dopolnjuje ohranjena narava, ustvarja pogoje za uravnoteženo bivanje. Obenem je pestrost na tako majhnem prostoru, kot je Slovenija, pogoj za varnost. Varnost in sobivanje poudarjamo tudi v odnosu do drugih držav. Prav zaradi notranje pestrosti znamo spoštovati različnost. V želji po razumevanju govorimo svetovne jezike, vendar pa svoj jezik – slovenščino – vidimo kot vrednoto, ki nas povezuje in nas dela drugačne, Slovence. (VIR – stran 8)